مناقصه و مزایده

 « آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی تأمین، نصب و راه اندازی Screw shaft-Barrel-Screw و Segment مربوط به اکسترودر ZSK-320 ساخت شرکت Coperion   به شماره 05/1-1402»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین، نصب و راه اندازی Screw shaft-Barrel-Screw و Segment مربوط به اکسترودر ZSK-320 ساخت شرکت Coperion در کارخانه خود واقع در عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم) را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس(تلفن همراه) تا روز چهارشنبه مورخه 1402/03/03 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: شرکتهای حاضر در فراخوان در صورتیکه دارای تجربه تأمین، نصب و راه اندازی یک دستگاه مشابه در داخل کشور و یا کشورهای همسایه  باشند نسبت به ارائه آن اقدام نمایند.(با ارائه مستندات و مشخصات)

تذکر2: توانایی تأمین قطعات یدکی اکسترودرهای ظرفیت بالای برند Coperion از سازنده اصلی و یا سازندگان معتبر اروپای غربی که اطلاعات و نقشه های ساخت قطعات اصلی را در اختیار داشته باشند و با کدهای موجود کالا را شناسایی نمایند.

تذکر3: شرکتهای حاضر در فراخوان در صورتیکه دارای سابقه کار مرتبط در زمینه تأمین قطعات یدکی به همراه نصب و راه اندازی در صنعت پتروشیمی داخل کشور یا کشورهای همسایه باشند نسبت به ارائه آن اقدام نمایند.

تذکر4: شرکتهای حاضر در فراخوان می بایست امکان ارائه گواهی نامه های تست و بازرسی را داشته باشند.

تذکر5: شرکتهای حاضر در فراخوان اقرار و اعلام می نمایند در صورتیکه برنده شوند از بابت ارائه ضمانتنامه بانکی و گارانتی های لازم در خصوص تأمین و نصب و راه اندازی هیچگونه مشکلی ندارند.

تذکر6: شرکتهای متقاضی می بایست توانایی ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط کارشناسان مجرب خارجی در زمینه نصب و تعمیرات اکسترودر بویژه برند Coperion را داشته باشند.

تذکر7: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر8: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                     روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

051

 

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 05-1402

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی 2 تنی ضد انفجار (4 حرکته با سیم بکسل طول 60 متر) برند PODEM بلغارستان یا KG کره جنوبی بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه و الزامات تعیین شده از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.  

موضوع مناقصه: تأمین، نصب و راه اندازی یک دستگاه جرثقیل سقفی 2 تنی ضد انفجار (4 حرکته با سیم بکسل طول 60 متر)

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1402/02/20 به نشانی : تهران –  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  3/355/200/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1402/03/02 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                                                           

   

                                                                                  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

 

05

 

                          « آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کنندگان قطعات برند ZEPPELIN» به شماره  06-1402

 

     شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین قطعات برند ZEPPELIN  مورد نیاز درکارخانه خود واقع در عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم) را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود را به همراه رزومه  و شماره تماس(تلفن همراه) تا پایان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخه 1402/02/27 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر 1: شرکت های حاضر در فراخوان می بایست قبل از ارا ئه رزومه نسبت به شرایط و مشخصات فنی موضوع فوق الذکرآگاهی کامل را به دست آورده که آیا امکان تأمین قطعه مورد آگهی را دارا می باشند یا خیر لذا در صورتی که امکان تأمین را دارا می باشند سپس نسبت به ارسال رزومه اقدام نمایند.

تذکر 2: شرکتهای حاضر در فراخوان می بایست امکان ارائه گواهی نامه های تست و بازرسی را داشته باشند.

تذکر3: شرکتهای حاضر در فراخوان می بایست امکان بازدید حین ساخت توسط کارشناسان شرکت پلی پروپیلن جم و یا بازرس شخص ثالث مورد وثوق را فراهم نمایند.

تذکر4: شرکتهای حاضر در فراخوان اقرار و اعلام می نمایند در صورتیکه برنده شوند از بابت ارائه ضمانتنامه بانکی و گارانتی های لازم در خصوص تأمین هیچگونه مشکلی ندارند.

تذکر5: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر6: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

                     روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

مزایده 1402/02/10


تاریخ بروزرسانی : ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵:۴۷

 

« آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کننده گیربکس برند RENK به شماره 04-1402»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین یک عدد گیربکس برند RENK، به شرح جدول ذیل:

را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس (تلفن همراه) را تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخه 1402/02/13 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی   جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست یا در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین (حراست) تحویل نمایند.

 

Row

Description

QTY

Unit

Vendor

1

GEAR BOX COMPLETE ASSEMBLY MODEL:SUPREX 261R200 EXTRUDER

1

ST

VENDOR:RENK
FLENDER & FALK (REXNORD)
ROSSI
HANSEN
BONFIGLIDI

 پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

                                                                                                                                                        

1402/01/30


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ ۱۱:۱۲

 « آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین، نصب و راه اندازی Screw shaft-Barrel-Screw و Segment مربوط به اکسترودر ZSK-320 ساخت شرکت Coperion»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین، نصب و راه اندازی Screw shaft-Barrel-Screw و Segment مربوط به اکسترودر ZSK-320 ساخت شرکت Coperion در کارخانه خود واقع در عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم) را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس(تلفن همراه) تا روز چهارشنبه مورخه 1402/02/13 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان فلامک شمالی جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست تحویل نمایند.

پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: شرکتهای حاضر در فراخوان اگر دارای حداقل یک نوبت تجربه تأمین، نصب و راه اندازی یک دستگاه مشابه در داخل کشور و یا کشورهای همسایه  باشند نسبت به ارائه آن اقدام نمایند.(با ارائه مستندات و مشخصات)

تذکر2: توانایی تأمین قطعات یدکی اکسترودرهای ظرفیت بالای برند Coperion از سازنده اصلی و یا سازندگان معتبر اروپای غربی که اطلاعات و نقشه های ساخت قطعات اصلی را در اختیار داشته باشند و با کدهای موجود کالا را شناسایی نمایند.

تذکر3: شرکتهای حاضر در فراخوان می بایست حداقل سه سال سابقه کار مرتبط در زمینه تأمین قطعات یدکی اکسترودر به همراه نصب و راه اندازی در صنعت پتروشیمی داخل کشور یا کشورهای همسایه را داشته باشند.

تذکر4: شرکتهای حاضر در فراخوان می بایست امکان ارائه گواهی نامه های تست و بازرسی را داشته باشند.

تذکر5: شرکتهای حاضر در فراخوان می بایست امکان بازدید حین ساخت توسط کارشناسان شرکت پلی پروپیلن جم و یا بازرس شخص ثالث مورد وثوق را فراهم نمایند.

تذکر6: شرکتهای حاضر در فراخوان اقرار و اعلام می نمایند در صورتیکه برنده شوند از بابت ارائه ضمانتنامه بانکی و گارانتی های لازم در خصوص تأمین و نصب و راه اندازی هیچگونه مشکلی ندارند.

تذکر7: شرکتهای متقاضی می بایست توانایی ارائه خدمات فنی و مهندسی توسط کارشناسان مجرب خارجی در زمینه نصب و تعمیرات اکسترودر بویژه برند Coperion را داشته باشند.

تذکر8: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر9: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

                     روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

آگهی 1402/01/29


تاریخ بروزرسانی : ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۰۴

 

« آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کننده قطعات برند  EMERSON به شماره 03-1402»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین قطعات برند  EMERSON، به شرح جدول ذیل:

را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس (تلفن همراه) را تا ساعت 14 روز چهارشنبه  مورخه 1402/01/30 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی   جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست یا در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین (حراست) تحویل نمایند.

 

ردیف

شرح کالا

مقدار

 

1

CT5200 INDUSTRIAL GAS ANALYZER CASCADE TECHNOLOGIES FOR ONLINE ANALYSIS ON REQUESTED GASES:CARBON MONOXIDE RANGE:0.5PPM CARBON DIOXIDE RANGE:0.5PPM METHANOL RANGE:10PPM VENDOR:EMERSON

1

 

 پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی فنی(کیفی) را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

                                                                                                                                                        

 

33


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۴۳

« آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کننده دستگاه متال آنالیزر برند  SCLAPS به شماره 02-1402»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین ، نصب و راه اندازی و آموزشهای لازم و خدمات پس از فروش دستگاه متال آنالیزر برند  SCLAPS، به شرح جدول ذیل:

را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس (تلفن همراه) را تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخه 1402/01/30 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی   جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست یا در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین (حراست) تحویل نمایند.

 

ردیف

شرح کالا

مقدار

1

متال آنالایزرPMI پرتابل XRF مدل: X550 ساخت SCIAPS

1

 پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی فنی(کیفی) را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

22


تاریخ بروزرسانی : ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ ۱۲:۴۲

« آگهی فراخوان عمومی شناسایی تأمین کننده قطعات یدکی برند  GARO به شماره 01-1402»

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد تأمین قطعات یدکی برند  GARO، به شرح جدول ذیل:

را به تأمین کننده واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه تأمین کنندگان واجد شرایط دعوت می شود نامه اعلام آمادگی خود به همراه رزومه  و شماره تماس (تلفن همراه) را تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخه 1402/01/29 در تهران به نشانی- شهرک قدس بلوار فرحزادی بلوار ایوانک- خیابان شجریان شمالی   جنب بانک تجارت پلاک 5 طبقه چهارم- واحد حراست یا در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین (حراست) تحویل نمایند.

 

ردیف

شرح کالا

مقدار

 

1

SHAFT MAT.ASTM A564 TP.630 POS.16 DWG.NO:9390 REV,1 TYPE:LIQUID RING COMPRESSOR SERIAL:5606 MODEL:AM1100R TAG.NO:40-C-5001 VENDOR:GARO

1

 

2

DEFLECTOR DRIVING SIDE MAT.:ASTM A240 TP.316L POS.18  DWG.NO:9390 REV,1 TYPE:LIQUID RING COMPRESSOR SERIAL:5606 MODEL:AM1100R TAG.NO:40-C-5001 VENDOR:GARO

2

 

3

DEFLECTOR PUMP SIDE MAT.ASTM A240 TP.316L POS.17 DWG.NO:9390 REV,1 TYPE:LIQUID RING COMPRESSOR SERIAL:5606 MODEL:AM1100R TAG.NO:40-C-5001 VENDOR:GARO

2

4

SHAFT SLEEVE MAT.:ASTM A312 TP.316L POS-19 DWG.NO:9390 REV,1 TYPE:LIQUID RING COMPRESSOR SERIAL:5606 MODEL:AM1100R TAG.NO:40-C-5001 VENDOR:GARO

2

 

 پس از بررسی و ارزیابی لازم از نظر توانایی، از تأمین کنندگان واجد شرایط و تأیید صلاحیت شده که حداقل امتیاز مرحله ارزیابی کیفی را به دست آورند جهت دریافت اسناد مناقصه کتباً دعوت به عمل خواهد آمد.

تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر2: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام                                      

1402/1/19

                                                                                                                                                       


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ ۱۰:۵۳

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 01-1402

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید جامبوبگ بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه و الزامات تعیین شده از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.  

موضوع مناقصه: 7/000 تخته جامبوبگ یک تنی و 3/000 تخته جامبوبگ  500 کیلویی  بدون لایه درونی  بر اساس مشخصات فنی ذکر شده مطابق Spec این شرکت.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1402/01/22 به نشانی : تهران  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 1/050/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1402/01/30 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

مناقصه گران می بایست همزمان با تحویل پاکات، نسبت به تحویل و ارسال یک تخته جامبوبگ (یک تنی-500 کیلویی بدون لایه درونی) به عنوان نمونه مطابق مشخصات پیوست اسناد مناقصه جهت بررسی به نشانی بوشهر عسلویه مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم ) انبار قطعات شرکت پلی پروپیلن جم، اقدام نمایند. عدم ارائه نمونه به منزله انصراف از شرکت در مناقصه تلقی می گردد و در صورت تأیید نمونه ارسالی، نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت(پاکت ج) اقدام             می گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده/ برندگان نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                                                           

   

                                                                                  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

مزایده 1-1402


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ ۰۹:۱۲

 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 36-1401

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید جامبوبگ بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه و الزامات تعیین شده از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای اقدام نماید.  

موضوع مناقصه: 7/000 تخته جامبوبگ یک تنی و  3/000 تخته جامبوبگ  500 کیلویی  بدون لایه درونی  بر اساس مشخصات فنی ذکر شده مطابق Spec این شرکت.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم ، جهت خرید اسناد مناقصه حداکثر تا ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1401/12/14 به نشانی : تهران –  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پلاک 5  شرکت پلی پروپیلن جم  طبقه دوم - واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ  1/050/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 1401/12/24 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5- شرکت پلی پروپیلن جم  طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

مناقصه گران می بایست همزمان با تحویل پاکات، نسبت به تحویل و ارسال تخته جامبوبگ (یک تنی-500 کیلویی بدون لایه درونی)  بعنوان نمونه مطابق مشخصات پیوست جهت بررسی به نشانی بوشهر عسلویه مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم ) انبار قطعات شرکت پلی پروپیلن جم، اقدام نمایند. عدم ارائه نمونه به منزله انصراف از شرکت در مناقصه تلقی         می گردد و در صورت تأیید نمونه ارسالی، نسبت به بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت(پاکت ج) اقدام می گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده/ برندگان نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                                                           

   

                                                                                  روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 36-1401 


تاریخ بروزرسانی : ۳ اسفند ۱۴۰۱ ۱۱:۲۳

«آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 37-1401»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش انبار مواد شیمیایی کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با تأیید فنی اقدام نماید.

موضوع مناقصه : خرید، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش مناسب(تا 24 درجه سانتیگراد) برای انبار مواد شیمیایی(سوله به ابعاد طول 65 متر و عرض 24 متر و ارتفاع 8 متر) شرکت پلی پروپیلن جم.

 

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی)  و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 1/500/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1401/12/09  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

مزایده 1401/11/17


تاریخ بروزرسانی : ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ۱۲:۱۸

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 32-1401»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به طراحی،خرید، نصب، و راه اندازی سیستم سرمایش انبار مواد شیمیایی کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با تایید فنی اقدام نماید.

موضوع مناقصه : عبارت از طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش مناسب(تا 24 درجه سانتیگراد) برای انبار مواد شیمیایی(سوله به ابعاد طول 65 متر و عرض 24 متر و ارتفاع 8 متر) شرکت پلی پروپیلن جم.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی)  و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 03/11/1401 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 1/500/000/000ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز         دوشنبه مورخ 1401/11/10  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده يا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

مناقصه و مزایده


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ دی ۱۴۰۱ ۰۷:۵۳

«آگهی مناقصه عمومی یک  مرحله ای 34-1401»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین تجهیزات آزمایشگاه برند SCION مورد نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 000/000/1 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز شنبه مورخ 17/10/1401 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 000/000/560/10 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 15) روز         شنبه مورخ 24/10/1401  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

                                                                 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

آگهی 10.10

«آگهی مزایده عمومی فروش ضایعات غیرپلیمری به شماره 30-1401»

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به فروش ضایعات غیرپلیمری کارخانه شرکت خود واقع در شهرستان عسلویه، مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم) به شرح مندرج در بخش (الف) براساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مزایده اقدام نماید.

الف- اقلام قابل فروش:

1- ضایعات پلاستیکی  به مقدار تقریبی یکساله 45 تن

2- ضایعات چوب به مقدار تقریبی یکساله 60 تن

3- ضایعات دور ریز غیر پلیمری به مقدار تقریبی یکساله 40 تن

4- ضایعات فلزی به مقدار تقریبی یکساله 30 تن

5- ضایعات لفاف و کارتن به مقدار تقریبی یکساله 25 تن

 ب - دریافت اسناد:  

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 000/000/1 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مزایده تا پایان ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 09/09/1401 در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم- شرکت پلی پروپیلن جم واحد امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده:  

تضمین شرکت در مزایده، مبلغ 000/000/600 ریال می باشد که می بایست به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی و یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پلی پروپیلن جم و یا فیش واریز وجه نقد به حساب شماره 218270522 بانک تجارت شعبه فلامک شمالی در پاکت الف قرار داده شود.

ت-تحویل پاکات:  

اسناد مزایده پس از تکمیل و امضاء توسط اشخاص مجاز می بایست حداکثر تا پایان ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 21/09/1401 در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین(حراست) تحویل گردد.

 ث - شرایط مزایده:

1)خرید اسناد مزایده با واریز مبلغ یک میلیون ریال معادل صد هزار تومان به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم.

2)دریافت اسناد مزایده مشروط به ثبت نام در سامانه محیط زیست می باشد و امکان استفاده یک شخص یا شرکت از مجوز شخص یا شرکت دیگر وجود ندارد.

3)کلیه اقلام مندرج در بندهای 5 گانه بخش( الف) بصورت یکجا و کلی فروخته می شوند و به هیچ وجه قابل تفکیک و تجزیه    نمی باشد.

4)هزینه انتشار آگهی و سایر هزینه های جانبی بر عهده برنده مزایده می باشد.

5)شرکت پلی پروپیلن جم در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

      روابط عمومی و اموربین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

 

مناقصه 30

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 29-1401»

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین تجهیزات آزمایشگاه برند SCION مورد نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 000/000/1 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 07/09/1401 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 000/000/560/10 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 15) روز         چهارشنبه مورخ 23/09/1401  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

       روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

فراخوان

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 27-1401» 

 

شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به تأمین دستگاه های آزمایشگاهی برند  METTLER TOLEDO مورد نیاز کارخانه خود مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.

ب: دریافت اسناد:

متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با در دست داشتن معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر (معرفی نامه معتبر برای نمایندگان حقوقی) و فیش واریزی  به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 1401/08/30 به نشانی : تهران- شهرک قدس-بلوار فرحزادی-بلوار ایوانک-خیابان شجریان شمالی-جنب بانک تجارت-پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم طبقه دوم-واحد  امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.

پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 2/475/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:

اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز  دوشنبه مورخ 1401/09/14  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک  5 ، شرکت پلی پروپیلن جم طبقه چهارم - واحد حراست اقدام گردد.

تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تذکر2: سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.

                                                                                                              

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

مناقصه و مزایده

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 25-1401

 
شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در نظر دارد انجام عملیات حمل و نقل محصولات تولیدی خود را مطابق با مشخصات و بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به پیمانکار واجد شرایط واگذارنماید.
موضوع مناقصه: حمل و نقل محصولات تولیدی شرکت پلی پروپیلن جم از مبدا کارخانه شرکت واقع در عسلویه ، پتروشیمی جم (الفین دهم) به مقصد انبار جدید کارفرما به نشانی عسلویه، میدان گاز روبرو فرودگاه قديم و انبار پتروکاران به نشانی عسلویه، ابتدای جاده فرودگاه،میدان ساعت،بلوار ایران زمین،خیابان فردوسی و بالعکس،در زمان های مور نیاز کارفرما.
الف: دریافت اسناد:
متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی در روزنامه با ارائه معرفی نامه معتبر و فیش واریزی به مبلغ 1/000/000 ریال به حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم به نام شرکت پلی پروپیلن جم ، جهت خرید اسناد مناقصه تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/07/27  به نشانی : تهران – شهرک قدس - بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، جنب بانک تجارت -پلا ک 5 – شرکت پلی پروپیلن جم – طبقه دوم - واحد امور حقوقی و پیمانها یا عسلویه- مجتمع پتروشیمی جم(الفین دهم) – شرکت پلی پروپیلن جم- امور حقوقی و پیمانها مراجعه نمایند.
ب: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:
تضمین شرکت در مناقصه، 2/000/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی از بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز لازم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
پ: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی:
اسناد مناقصه بایستی توسط اشخاص مجاز تکمیل، امضاء و ممهور شود و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/08/11 نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی شهرک قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی ، پلاک 5 شرکت پلی پروپیلن جم – طبقه چهارم - واحد حراست یا در عسلویه به نشانی مجتمع پتروشیمی جم (الفین دهم)، سردرب جنوبی، امور مراجعین ( حراست) اقدام گردد.
تذکر1: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده/ برندگان نهایی مناقصه خواهد بود.
تذکر2: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است.
تذکر 3: صرفاً شرکت های حمل و نقل فعال در منطقه و دارای مجوز از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که عضو انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل کالای عسلویه می باشند حق شرکت در این مناقصه را دارند.


روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پلی پروپیلن جم(سهامی عام)

مزایده