بعد مالی اقتصادی

-       بعد اقتصادی؛ نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.

1)       بعد اقتصادی نظیر عملکرد اقتصادی

 

121

2)      سهم بازار محصول

میزان پلی پروپیلن عرضه و معامله شده در بورس کالای ایران- در شش ماهه اول سال 1402

کل میزان عرضه پلی پروپیلن - (تن)

426،018

 

کل میزان معامله پلی پروپیلن - (تن)

422،003

 

کل میزان عرضه پتروشیمی جم پیلن - (تن)

121،235

 

کل میزان معامله پتروشیمی جم پیلن 1402- (تن)

119،001

 

سهم بازار پتروشیمی جم پیلن از معاملات  پلی پروپیلن در بورس کالا- در شش ماهه اول 1402

28.2%

 

 
 

میزان عرضه و معامله محصولات پلی پروپیلن در بورس کالای ایران در شش ماه اول سال 1402 به تفکیک گروه های عرضه - (تن)

 

عنوان

گروه نساجی

گروه شیمیایی

گروه فیلم

گروه پزشکی

حجم کل عرضه

263،662

102،997

51،171

7،500

حجم کل معامله

263،662

102،997

48،316

6،340

حجم عرضه پتروشیمی جم پیلن

44،377

51،865

25،013

0

حجم معامله پتروشیمی جم پیلن

44،377

51،865

22،759

0

سهم بازار پتروشیمی جم پیلن

16،8%

47،5%

47،1%

0%

 

3)       شاخص­های بهره وری تولید و رشد شرکت

-       خوراک دریافتی شرکت در شش ماهه اول سال­های 1401 و 1402:

 

1245

 

159

753

 

تأمین خوراک از پالایشگاه شازند به دلیل راه اندازی پتروشیمی خمین که مجوز تخصیص خوراک از پالایشگاه دارد، کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. لیکن با پیگیری های شرکت، در 6 ماهه اول سال 1402، تلاش شده تا کسری خوراک این شرکت، برای تحقق برنامه تولید و فروش از این طریق محقق گردد. همچنین بخشی از کمبود خوراک پروپیلن از طریق تأمین اتیلن و ... برای تولید گریدهای شیمیایی جبران شده است.

-       مقایسه بودجه و عملکرد واقعی تولید شرکت در شش ماهه اول سال­های 1401 و 1402:

 

 

654

 برنامه مصوب خوراک تأمینی از پتروشیمی جم، بسیار چالشی است و به رغم زیان­ده بودن کوره­های مایع این شرکت، حدود 20 درصد بیش از متوسط عملکرد دو سال اخیر، هدفگذاری شده است. در مجموع تأمین خوراک و تولید در 6 ماهه نخست سال جاری، به رغم کاهش بیش از 14 درصدی تأمین خوراک توسط پتروشیمی جم نسبت بودجه مصوب سال 1402 و همچنین کمبود خوراک پالایشگاه شازند به دلیل راه اندازی واحد زیرمجموعه آن، معادل و مشابه تناژ تولید سال قبل حاصل شده است.

-       بررسی تولید شرکت به تفکیک گرید در شش ماهه اول سال­های 1401 و 1402:

987