بعد مالی اقتصادی

بعد اقتصادی

 

-      بعد اقتصادی؛ نظیر عملکرد اقتصادی، سهم بازار محصول، شاخص های بهره وری تولید و رشد شرکت.

 

1)     بعد اقتصادی نظیر عملکرد اقتصادی

بعد1

2)     سهم بازار محصول

میزان پلی پروپیلن عرضه و معامله شده در بورس کالای ایران- در سال 1402

کل میزان عرضه پلی پروپیلن - (تن)

858،215

 

کل میزان معامله پلی پروپیلن - (تن)

854،159

 

کل میزان عرضه پتروشیمی جم پیلن - (تن)

212،410

 

کل میزان معامله پتروشیمی جم پیلن 1402- (تن)

210،156

 

سهم بازار پتروشیمی جم پیلن از معاملات پلی پروپیلن در بورس کالا(گریدهای ON)- در سال 1402

25%

 

میزان عرضه و معامله محصولات پلی پروپیلن در بورس کالای ایران در سال 1402 به تفکیک گروه های عرضه - (تن)

 

عنوان

گروه نساجی

گروه شیمیایی

گروه فیلم

گروه پزشکی

حجم کل عرضه

559،389

198،341

88،422

12،063

حجم کل معامله

559،379

198،341

85،566

12،063

حجم عرضه پتروشیمی جم پیلن

84،049

90،684

37،677

0

حجم معامله پتروشیمی جم پیلن

84،049

90،684

35،423

0

سهم بازار پتروشیمی جم پیلن

15%

46%

41%

0%

3)     شاخص­های بهره وری تولید و رشد شرکت

-       خوراک دریافتی شرکت در سال­های 1401 و 1402:


بعد4
بعد 3
بعد2


تأمین خوراک از پالایشگاه شازند به دلیل راه اندازی پتروشیمی خمین که مجوز تخصیص خوراک از پالایشگاه دارد، کاهش قابل ملاحظه ای داشته است. لیکن با پیگیری های شرکت، در 6 ماهه اول سال 1402، تلاش شده تا کسری خوراک این شرکت، برای تحقق برنامه تولید و فروش از این طریق محقق گردد. همچنین بخشی از کمبود خوراک پروپیلن از طریق تأمین اتیلن و ... برای تولید گریدهای شیمیایی جبران شده است.


-       مقایسه بودجه و عملکرد واقعی تولید شرکت در سال­های 1401 و 1402: (به رغم اورهال 45 روزه:)

 

بعد5

برنامه مصوب خوراک تأمینی از پتروشیمی جم، بسیار چالشی است و به رغم زیان­ده بودن کوره­های مایع این شرکت، حدود 20 درصد بیش از متوسط عملکرد دو سال اخیر، هدفگذاری شده است. در مجموع تأمین خوراک و تولید در سال جاری، به رغم کاهش بیش از 14 درصدی تأمین خوراک توسط پتروشیمی جم نسبت بودجه مصوب سال 1402 و همچنین کمبود خوراک پالایشگاه شازند به دلیل راه اندازی واحد زیرمجموعه آن، معادل و مشابه تناژ تولید سال قبل حاصل شده است.

-       بررسی تولید شرکت به تفکیک گرید در سال­های 1401 و 1402:

بعد6