پیگیری فاکتورهای فروش

 

مشتریان می توانند فاکتورهای فروش خودر را از سامانه ثبت برخط معاملات (ثامن OIL169.ir) ملاحظه و دریافت نمایند.