درخواست همکاری با پتروشیمی جم‌پیلن

بسمه تعالی

احتراما به اطلاع متقاضیان محترم می رساند:
  • تکمیل فرم و ثبت اطلاعات صرفاً برای تکمیل بانک اطلاعات متقاضیان همکاری می باشد
  • شرکت پلی پروپیلن جم هیچ گونه تعهدی در خصوص استخدام ثبت نام شوندگان نداشته و در صورت نیاز با واجدین شرایط تماس گرفته می شود.
  • اطلاعات ثبت شده پس از زدن دکمه "ارسال" قابل تغییر نمی باشد.
  • ثبت اطلاعات درخواستی که با علامت ستاره (*)  مشخص شده اند الزامی است.
*
مشخصات فردی
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
(مثال:12345678-021) *
*
*
*
سوابق تحصیلی
*
*
*
*
*
*
*
سوابق حرفه ای
*
*
سوابق کار آخر خود را وارد کنید:
مهارت ها
زبان خارجی
نام زبان خارجی 1

*

*

*

*
نام زبان خارجی 2
مدارک حرفه ای مرتبط با شغل
تالیفات‌، مقالات‌، جوایز‌، افتخارات‌، فعالیتها‌، پروژه ها‌، اقدامات ویژه و کارهای خاص
پرسش نامه ها
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
تکمیل اطلاعات
افرادی که شما را از نظر شغلی می شناسند
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*


* = ضروری