فرایند فروش صادراتی

به استحضار می رساند فروش صادراتی محصولات شرکت پتروشیمی جم‌پیلن بصورت مزایده بوده و مشتریان می بایست جهت دریافت ایمیل های مزایده نسبت به اعتبار سنجی خود در شرکت پتروشیمی جم‌پیلن اقدام نمایند. شماره ارتباط با واحد فروش صاراتی: 84287211

فرایند فروش صادراتی

 1. برگزاری فروش صادراتی
 2. بازگشایی ایمیل ها و تعیین برنده
 3. اطلاع به برنده و درخواست مدارک واطلاعات جهت صدور پروفرما
 4. صدور پروفرما
 5. ارسال پروفرما به مشتری جهت پرداخت وجه
 6. دریافت مدارک واریزی مشتری و دریافت تاییدیه پرداخت آن
 7. دریافت مدارک و اطلاعات مشتری جهت صدور حواله
 8. صدور حواله و اعلام شماره حواله به مشتری
 9. ارایه معرفی نامه حمل توسط مشتری جهت بارگیری و انجام امور گمرکی و حمل

فرایند اعتبار سنجی

جهت انجام فرایند اعتبار سنجی و ثبت در لیست مشتریان صادراتی شرکت پتروشیمی جم‌پیلن ، خواهشمند است مدارک خود به شرح ذیل را تهیه و به آدرس ایمیل  h.khodaei@jppc.ir  ارسال فرمایید :

 1. لطفاً فرم پیوست را به طور کامل تکمیل نمایید
 2. مجوز تجارت شرکت (انگلیسی)
 3. کپی گذرنامه مدیرعامل
 4. گزارش ممیزی حسابرسی و مالیاتی سال گذشته یا نامه ای از بانک که توانایی مالی شما را تأیید می کند(BCL). (با مهر و امضای بانک)
 5. معرفی نماینده خود در ایران ( در صورت وجود)
 6. گواهی امضا افراد مجاز

لطفا تمام صفحات مدارک فوق ممهور به مهر شرکت و با امضای مدیر عامل باشد.