پلی پرو پیلن جم / ترکیب سهامداران

 

 

 

 

ترکیب سهامداران شرکت پلی پروپیلن جم (سهامی عام) در تاریخ 1401/07/30

ردیف

نام سهامـــداران

تعداد سهام

درصد

1

شرکت پتروشمیران (سهامی خاص)

880,000,000

44/00

2

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

871,999,940

43/60

3

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)

25,151,926

1/26

4

شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی عام)

23,014,910

1/15

5

شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)

22,336,104

1/12

6

سایر

177,497,120

8/87