مدیریت انرژی

اهم فعالیت های انجام شده در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی شرکت پلی پروپیلن جم

نام پروژه
سرمایه گذاری
انرژی صرفه  جویی شده برحسب نرمال متر مکعب گاز درسال
میزان کاهش دی اکسید کربن در حسب تن در سال
 محصولات احتمالی
پروژه
 مدت زمان انجام پروژه
(ماه)
 طول عمر
پروژه
(سال)
 نرخ بازگشت
داخلی
(درصد)
 دلار   
میلیون ریال
نصب مجموعه بانک خازنی برای بهبود ضریب توان
 - 12,000
-
-
کاهش هزینه های
اتلافات و نگهداری و
تعمیرات شبکه
 6  20 50
نصب سایه بان روی تجهیزات HVAC
-
2600
 85,646  -

کاهش هزینه های اتلافات و نگهداری و تعمیرات

 12  20 40
 تعویض لامپ های فلورسنت و گازی با ال ای دی در فضای اداری و انبارها و سایت
 بهبود مدار فرمان در سیستم روشنایی انبارها
کنترل مصارف بخار در تجهیزات مربوطه
-
 2,150 277,537
-
5000 تن آب بدون املاح
 12 20
50
پایش وضعیت و بهبود عملکرد تله های بخار (تهیه و بکارگیری تجهیز دکتر تراپ و اقدامات متأثر)
بهبود مسیرهای جمع آوری کندانس
راه اندازی پکیج بازیافت خوراک و برگشت OffGas
به الفین (کاهش انتشار CO2 )
 -  1,000  3,472,067  14,816 -
 12 20
50
 احداث نیروگاه خورشیدی با توان
055 کیلووات ساعت
66,000
 -  -  - تولید برق به میزان حدودا 189 مگاوات
ساعت در سال
 دردست اقدام
20
 40

گواهینامه های مدیریت انرژی

گواهینامه بازرسی معیار مصرف انرژی

استاندارد مدیریت کیفیت