خط مشی مدیریت یکپارچه

خط مشی

چشم انداز شرکت پلی پروپیلن جم

 

شرکت پلی پروپیلن جم بزرگترین تولیدکننده داخلی، بزرگترین صادر کننده و از گزینه های برتر منتخب مشتریان درخصوص محصولات پلی پروپیلن و سرآمد کیفیت و نوآوری می باشد.

ماموریت شرکت پلی پروپیلن جم

 

ما خود را متعهد به ارزش آفرینی پایدار برای کلیه ذینفعان با توسعه قابلیت های سازمان در تولید و فروش پلی پروپیلن، با رویکرد نوآوری، تنوع بخشی محصولات، بهبود کیفیت مستمر و رعایت قوانین و الزامات می دانیم.