گردش کار فروش داخلی

گردش کار فروش داخلی

نکته:
ارائه مدارک زیر جهت دریافت شناسه واریز الزامی میباشد.

مدارک لازم برای اشخاص حقوقی

 1. اساسنامه
 2. پروانه بهره برداری
 3. آگهی تاسیس
 4. روزنامه رسمی
 5. آگهی ثبت شرکتها
 6. گواهی ارزش افزوده یا گواهی ثبت نام
 7. نامه جهت معرفی مدیر عامل و مدیر مالی شرکت بهمراه شماره تلفن ثابت و همراه و شماره فکس و آدرس و کد پستی شرکت

مدارک برای اشخاص حقیقی

 1. گواهی ارزش افزوده دارای اعتبار
 2. پروانه بهره برداری یا پروانه کسب معتبر
 3. کپی کارت ملی و. شناسنامه
 4. قبض تلفن کارگاه،در صورت داشتن پروانه کسب
 5. نامه دارای مشخصات متقاضی بهمراه شماره تلفن و موبایل

نکته:

پیگیری حمل بار از باربری، می بایستی توسط خریدار انجام شود.

 • شماره تماس : 84287223

 • پست الکترونیک : v.ebrahimzadeh@jppc.ir