رویه های حاکمیت شرکتی

 

سیاست‌های شرکت در ارتباط با راهبری شرکتی و رویه های حاکمیت شرکتی:

در راستای حمایت از حقوق سرمایه­گذاران، پیشگیری از وقوع تخلفات و نیز ساماندهی و توسعه بازار شفاف و منصفانه اوراق بهادار طبق بند های 2،8، 11 و 18 ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران(مصوب آذر ماه 1384 مجلس شورای اسلامی)، شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)، دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده  نزد بورس و اوراق بهادار را در جلسات هیئت مدیره بررسی و تصویب و بدین ترتیب شرکت الزامات مورد نیاز بر اساس دستورالعمل فوق الذکر را برای شرکت جاری نموده است.

حاکمیت شرکتی در شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام) فرآیندی در حال پیشرفت است که در حین محافظت از منافع ذینفعان، نقش و مسئولیت­های همه اشخاص موثر در حوزه حاکمیت شرکتی، در راستای پاسخگو کردن آنان در انجام مسئولیت­های خود را مطالبه و هدف عمده آن ارزش آفرینی برای سهامداران است.

حاکمیت شرکتی در شرکت پتروشیمی جم پیلن بر اساس مقررات رسمی، رویه­ها و دستورالعمل­های جامع بوده و هدف آن استقرار یک فرآیند مستمر و نظام­مند، اثر بخش و پایدار است.

اصول حاکمیت شرکتی و نحوه اثر بخشی هیات مدیره:

هیئت مدیره براساس ماده (2) و ماده (3) دستورالعمل حاکمیت شرکتی بصورت دوره­ای نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی جهت اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی، حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آن­ها، رعایت حقوق سایر ذینفعان، انگیزه­بخشی به ذینفعان، افشاء و مسئولیت­پذیری هیئت مدیره اقدام می­نماید.  اثر بخشی مدیر عامل و کمیته های تخصصی هیات مدیره به صورت مستمر از طریق ساز و کارهای در نظر گرفته شده توسط هیات مدیره،و اثر بخشی اقدامات و فعالیت های هیات مدیره نیز از طریق سازو کارهای راهبری شرکتی در نظر گرفته شده توسط سهامداران عمده صورت می پذیرد.شرکت در خصوص حفظ حقوق سهامداران طبق برنامه زمانی اعلام شده در سامانه کدال جهت پرداخت سود، طی مدت زمان قانونی و قبل از برگزاری مجمع عادی سالیانه، نسبت به پرداخت سود سهامداران حقیقی و حقوقی در موعد مقرر اقدام نموده و اطلاع­رسانی و اقدام جهت پرداخت سود سهامداران سنواتی را نیز انجام داده است. در خصوص افشای اطلاعات و شفافیت، مطابق زمان اعلام شده از سوی ناظر(سازمان بورس و اوراق بهادار) تمام گزارشات در موعد مقرر از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران شرکت و فعالان بازار سرمایه رسیده است. در خصوص موضوعاتی که آثار مالی با اهمیتی بر شرکت دارند پس از استماع گزارش بالاترین مقام مالی در هیئت مدیره اتخاذ تصمیم انجام می­گردد.

 

کمیته های تخصصی هیات مدیره: اطلاعات در خصوص هر کمیته به شرح زیر است:

نام کمیته

تعداد اعضا

رئیس کمیته

تعداد جلسات برگزار شده در سال1402

کمیته حسابرسی

5

احسان محبی نظر (عضو غیر موظف هیات مدیره)

14

کمیته ریسک

3

دانیال عباسی  (عضو غیر موظف هیات مدیره)

4

کمیته انتصابات

3

سارنگ سلیمانی (عضو غیر موظف هیات مدیره)

3