عرضه و معاملات شرکت پتروشیمی جم‌پیلن

 

مشتریان می توانند میزان عرضه هفتگی و معاملات انجام شده را در سامانه بورس کالای ایران ملاحظه نمایند.