شرکت پتروشیمی جم‌پیلن / ترکیب سهامداران

 

ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی جم‌پیلن (سهامی عام)  1402/06/31

 ردیف

نام سهامداران

تعداد سهام

درصد سهام

1

شرکت پتروشمیران (سهامی خاص)

880,021,000

44.00

2

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

871,999,940

43.60

3

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)

28,275,444

1.41

4

شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی عام)

24,948,353

1.25

5

شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)

22,336,104

1.12

6

سایر

172,419,159

8.62