شرکت پتروشیمی جم‌پیلن / ترکیب سهامداران

 
 

 

 

 

ترکیب سهامداران شرکت پتروشیمی جم پیلن(سهامی عام)  1403/02/31

ردیف

نام سهامداران

تعداد سهام

درصد سهام

1

شرکت پتروشمیران (سهامی خاص)

880،021،000

44

2

شرکت پتروشیمی جم (سهامی عام)

871،999،940

43/60

3

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی خاص)

28،846،317

1/44

4

شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص)

24،948،353

1/25

5

شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)

22،012،606

1/10

6

سایر

172،171،784

8/61