Jampilen EP548R

اطلاعات محصول و مشخصات فنی
توضیحات

یک کوپلیمر ضربه پذیر با سیالیت بالا و حاوی افزودنی های آنتی استاتیک و هسته گذار است که برای قالبگیری تزریقی دیواره نازک مناسب میباشد.

محصولات ساخته شده با ″Jampilen EP548R″ سختی بالا، مقاومت ضربه نسبتاً خوب و خصوصیات آنتیاستاتیک عالی خواهند داشت. به خاطر قابلیت عالی برای قالبگیری و زمان چرخه کوتاه، سرعت تولید محصول با ″Jampilen EP548R″ بالا می باشد. محصولات ساخته شده با این گرید خواص مکانیکی خوب و پایداری ابعادی عالی دارند.

این گرید برای تولید اشیاء دیواره نازک یا با مسیر جریان طولانی مثل گلدان ها، ظروف، لوازم منزل، فیلترها و قطعات لوازم برقی بسیار مناسب است.

این محصول برای کاربردهای در تماس با مواد غذایی مناسب است.

روش (های) فرآیندی
قالب گیری تزریقی
خصوصیات ویژه
سختی و مقاومت ضربه بالا, خواص آنتیاستاتیک عالی, پایداری ابعادی بالا, قالب گیری عالی و زمان چرخه کوتاه, کوپلیمر ضربه پذیر
کاربردها
قطعات دیواره نازک، قطعات با مسیر جریان طولانی مثل گلدان ها، ظروف، لوازم منزل، فیلترها و قطعات لوازم برقی لوازم ورزشی، تفریحی و اسباب بازی ها
نوع پلیمر
کوپلیمر ضربه پذیر
نام گرید
EP548R
بسته بندی
بسته های 21 کیلوگرمی
خواص
HDT (0.46 MPa)
مقدار
110
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D648
خواص
فرسودگی حرارتی تسریع شده (150 درجه سانتیگراد)
مقدار
360
واحد
hours
روش سنجش
ASTM D3012
خواص
سرعت جریان مذاب ( 230 درجه سانتیگراد، 2.16 کیلوگرم )
مقدار
21
واحد
gr/10min
روش سنجش
ASTM D1238
خواص
چگالی
مقدار
0.9
واحد
g/cm³
روش سنجش
ASTM D1505
خواص
مدول خمشی
مقدار
1500
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D790
خواص
مقاومت کششی در نقطه تسلیم
مقدار
26
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D638
خواص
تغییر طول کششی در نقطه تسلیم
مقدار
6
واحد
%
روش سنجش
ASTM D638
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (23 درجه سانتیگراد)
مقدار
90
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (20- درجه سانتیگراد)
مقدار
40
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256
خواص
دمای نرمی وایکت (10N)
مقدار
150
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D1505