Jampilen EP548T

اطلاعات محصول و مشخصات فنی
توضیحات
″Jampilen EP548T″ یک کوپلیمر ضربه پذیر با سیالیت بسیار بالا و حاوی عامل هسته گذار و آنتی استاتیک برای قالب گیری تزریقی قطعات دیواره نازک و لوازم خانگی است. این گرید موازنه ای مناسب از خواص مکانیکی به دست می دهد. ″Jampilen EP548T″ به دلیل پرکردن آسان قالب و زمان چرخه کوتاه امکان حصول سرعت بالای تولید را فراهم می آورد. در مقایسه با کوپلیمر های معمول با سیالیت و چقرمگی یکسان، ″Jampilen EP548T″ %15 سختی بالاتر نشان می دهد.
این گرید برای کاربرد های در تماس با مواد غذایی مناسب است.

روش (های) فرآیندی
قالب گیری تزریقی
خصوصیات ویژه
سیالیت بالا, موازنه مقاومت ضربه/سختی خوب, قالب گیری آسان و زمان چرخه کوتاه, خواص آنتیاستاتیک عالی, پایداری ابعادی بالا, کوپلیمر ضربه پذیر
کاربردها
لوازم ورزشی، تفریحی و اسباب بازی ها، گلدان ها و صندوق های نگهداری یخ، درب ها و درپوش ها، لوازم خانه، بسته بندی دیواره نازک (ظروف نگهداری روغن نباتی، ماست، پنیر، دسر و ...)
نوع پلیمر
کوپلیمر ضربه پذیر
نام گرید
EP548T
بسته بندی
بسته های 50 کیلوگرمی
خواص
سرعت جریان مذاب ( 230 درجه سانتیگراد، 2.16 کیلوگرم )
مقدار
50
واحد
gr/10min
روش سنجش
ASTM D1238
خواص
چگالی
مقدار
0.9
واحد
g/cm³
روش سنجش
ASTM D1505
خواص
مدول خمشی
مقدار
1450
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D790
خواص
مقاومت کششی در نقطه تسلیم
مقدار
26
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D638
خواص
تغییر طول کششی در نقطه تسلیم
مقدار
5
واحد
%
روش سنجش
ASTM D638
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (23 درجه سانتیگراد)
مقدار
65
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (20- درجه سانتیگراد)
مقدار
45
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256
خواص
دمای نرمی وایکت (10N)
مقدار
155
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D1525
خواص
HDT (0.46 MPa)
مقدار
105
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D648
خواص
فرسودگی حرارتی تسریع شده (150 درجه سانتیگراد)
مقدار
360
واحد
hours
روش سنجش
ASTM D3012