Jampilen EP3130UV

اطلاعات محصول و مشخصات فنی
توضیحات
″Jampilen EP3130UV″ یک کوپلیمر ضربه پذیر فاقد هرگونه پرکننده برای قالب گیری تزریقی قطعات با مقاومت ضربه خیلی بالا می باشد. این گرید مقاومت خوبی در برابر نور UV دارد و برای کاربردهای محیط باز طراحی شده است.
این گرید برای تولید قطعات خودرو مانند سپر و آمیزه سازی استفاده می شود.
روش (های) فرآیندی
قالب گیری تزریقی
خصوصیات ویژه
مقاومت ضربه خیلی خوب حتی در دماهای پائین, مقاومت خوب در مقابل نور UV, فرآیند پذیری مناسب, کوپلیمر ضربه پذیر
کاربردها
کاربردهای محیط باز، آمیزه سازی جهت استفاده در صنعت خودرو و لوازم خانگی، قطعات خودرو، سپر خودرو
نوع پلیمر
کوپلیمر ضربه پذیر
نام گرید
EP3130UV
بسته بندی
بسته های 10 کیلوگرمی
خواص
سرعت جریان مذاب ( 230 درجه سانتیگراد، 2.16 کیلوگرم )
مقدار
10
واحد
gr/10min
روش سنجش
ASTM D1238
خواص
چگالی
مقدار
0.9
واحد
g/cm³
روش سنجش
ASTM D1505
خواص
مدول خمشی
مقدار
850
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D790
خواص
مقاومت کششی در نقطه تسلیم
مقدار
18
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D638
خواص
تغییر طول کششی در نقطه تسلیم
مقدار
6
واحد
%
روش سنجش
ASTM D638
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (23 درجه سانتیگراد)
مقدار
500
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (20- درجه سانتیگراد)
مقدار
100
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256
خواص
دمای نرمی وایکت (10N)
مقدار
135
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D1525
خواص
HDT (0.46 MPa)
مقدار
75
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D648
خواص
فرسودگی حرارتی تسریع شده (150 درجه سانتیگراد)
مقدار
360
واحد
hours
روش سنجش
ASTM D3012