Jampilen EP440L

اطلاعات محصول و مشخصات فنی
توضیحات
″Jampilen EP440L″ یک کوپلیمر ضربه پذیر با سیالیت متوسط و موازنه ای مناسب از خواص مکانیکی است. این گرید سختی بالا و مقاومت ضربه چشمگیر در دماهای پایین دارد و به خصوص برای کاربرهای قالب گیری تزریقی طراحی شده است. در مقایسه با کوپلیمرهای معمولی با جریان مذاب و استحکام یکسان، ″Jampilen EP440L″ %35 چقرمگی بالاتر نشان می دهد.

″Jampilen EP440L″ برای بسیاری از کاربردها در صنایع بسته بندی، خودرو و کالاهای مصرفی مناسب می باشد.

کاربردهای معمول این گرید شامل چمدان ها، سطل های رنگ، ظروف، صندوقها، باتری ها و اسباب بازیهای بزرگ می باشد.

روش (های) فرآیندی
قالب گیری تزریقی
خصوصیات ویژه
سختی و مقاومت ضربه بالا, کوپلیمر ضربه پذیر
کاربردها
صنایع بسته بندی، خودرو و کالاهای مصرفی، چمدان ها، سطل های رنگ و ظروف، صندوق ها، باتری ها و اسباب بازی های بزرگ
نوع پلیمر
کوپلیمر ضربه پذیر
نام گرید
EP440L
بسته بندی
بسته های 6.0 کیلوگرمی
خواص
دمای نرمی وایکت (10N)
مقدار
150
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D1525
خواص
HDT (0.46 MPa)
مقدار
90
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D648
خواص
فرسودگی حرارتی تسریع شده (150 درجه سانتیگراد)
مقدار
360
واحد
hours
روش سنجش
ASTM D3012
خواص
سرعت جریان مذاب ( 230 درجه سانتیگراد، 2.16 کیلوگرم )
مقدار
6
واحد
gr/10min
روش سنجش
ASTM D1238
خواص
چگالی
مقدار
0.9
واحد
g/cm³
روش سنجش
ASTM D1505
خواص
مدول خمشی
مقدار
1300
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D790
خواص
مقاومت کششی در نقطه تسلیم
مقدار
25
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D638
خواص
تغییر طول کششی در نقطه تسلیم
مقدار
6
واحد
%
روش سنجش
ASTM D638
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (23 درجه سانتیگراد)
مقدار
200
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D638