Jampilen EP440G

اطلاعات محصول و مشخصات فنی
توضیحات
″Jampilen EP440G″ یک کوپلیمر ضربه پذیر حاوی عامل هسته گذار است که به خصوص برای کاربردهای اکستروژن توسعه یافته است. در مقایسه با کوپلیمرهای متداول با سیالیت یکسان، ″Jampilen EP440G″ دارای سختی بالاتر، مقاومت ضربه بهتر در دمای اتاق و ″Jampilen EP440G″ ، دارای سختی بالاتر، مقاومت ضربه بهتر در دمای اتاق و دماهای زیر صفر، مقاومت خوب در برابر خزش و تغییر شکل و پایداری ابعاد بسیار بالا می باشد.

مهم ترین کاربردهای ″Jampilen EP440G″ شامل شکل دهی حرارتی، ورق های موج دار و قالب گیری بادی به روش اکستروژن می باشد.

روش (های) فرآیندی
قالب گیری تزریقی
خصوصیات ویژه
سفتی بالا, مقاومت عالی در برابر خزش و تغییر شکل, سختی و مقاومت ضربه بالا, پایداری ابعادی بالا, کوپلیمر ضربه پذیر
کاربردها
بطری ها و ظروف بادی، اتصالات لوله، ورق های موج دارف پانل ها، پروفیل ها، و صندوق ها، لوله ها و اتصالات توزیع برق و حفاظت کابل، لوله های موج دار برای خودرو، هواپیما، کشتی و لوازم منزل
نوع پلیمر
کوپلیمر ضربه پذیر
نام گرید
EP440G
بسته بندی
بسته های 1.3 کیلوگرمی
خواص
سرعت جریان مذاب ( 230 درجه سانتیگراد، 2.16 کیلوگرم )
مقدار
1.3
واحد
gr/10min
روش سنجش
ASTM D1238
خواص
چگالی
مقدار
0.9
واحد
g/cm³
روش سنجش
ASTM D1505
خواص
مدول خمشی
مقدار
1300
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D790
خواص
مقاومت کششی در نقطه تسلیم
مقدار
25
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D638
خواص
تغییر طول کششی در نقطه تسلیم
مقدار
6
واحد
%
روش سنجش
ASTM D638
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (23 درجه سانتیگراد)
مقدار
500
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (20- درجه سانتیگراد)
مقدار
70
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256
خواص
دمای نرمی وایکت (10N)
مقدار
150
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D1525
خواص
HDT (0.46 MPa)
مقدار
92
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D648
خواص
فرسودگی حرارتی تسریع شده (150 درجه سانتیگراد)
مقدار
360
واحد
hours
روش سنجش
ASTM D3012