Jampiillen RP345S

اطلاعات محصول و مشخصات فنی
توضیحات
 ″Jampilen RP345S″ یک کوپلیمر اتفاقی پلی پروپیلن با سیالیت بالا و شفافیت و خواص نوری عالی است. ″Jampilen RP345S″ برای کاربردهایی که شفافیت و ظاهر مناسب از مشخصه های اصلی باشد، می تواند انتخاب شود. این گرید برایقالب گیری تزریقی و قالب گیری بادی کششی تزریقی (ISBM) مناسب می باشد. سیالیت بالای این گرید امکان چرخه فرآیندی کوتاه و صرفه جویی در انرژی نسبت به سایر گرید های با جریان پذیری پایین تر را فراهم می آورد.
گرید ″Jampilen RP345S″ برای بسته بندی محصولات غیرحساس به اکسیژن مناسب است و یک جایگزین مناسب برای PET و PVC در ISBM می باشد.

روش (های) فرآیندی
قالب گیری تزریقی
خصوصیات ویژه
سیالیت بالا, خواص نوری عالی, خواص آنتی استاتیک خوب, خواص ارگانولپتیک مناسب, فرآیند پذیری عالی و زمان چرخه کوتاه, کوپلیمر اتفاقی
کاربردها
درب ها و درپوش ها، لوازم ورزشی، تفریحی و اسباب بازی ها، ظروف خانگی و لوازم منزل، بسته بندی مواد غذایی، آرایشی و دارویی، کاربردهای پزشکی مثل سرنگ ها، لوله های آزمایش و ویال ها، جعبه CD و DVD، ظروف و بطری های بادی به روش ISBM، لوازم خانه، ظروف جداره نازک
نوع پلیمر
کوپلیمر اتفاقی
نام گرید
RP345S
بسته بندی
بسته های 40 کیلوگرمی
خواص
کدورت (1mm)
مقدار
11
واحد
%
روش سنجش
ASTM D2457
خواص
جلا
مقدار
90
واحد
----
روش سنجش
ASTM D1003
خواص
سرعت جریان مذاب ( 230 درجه سانتیگراد، 2.16 کیلوگرم )
مقدار
40
واحد
gr/10min
روش سنجش
ASTM D1238
خواص
چگالی
مقدار
0.9
واحد
g/cm³
روش سنجش
ASTM D1505
خواص
مدول خمشی
مقدار
1100
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D790
خواص
مقاومت کششی در نقطه تسلیم
مقدار
28
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D638
خواص
تغییر طول کششی در نقطه تسلیم
مقدار
9
واحد
%
روش سنجش
ASTM D638
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (23 درجه سانتیگراد)
مقدار
55
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256
خواص
دمای نرمی وایکت (10N)
مقدار
128
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D1525
خواص
HDT (0.46 MPa)
مقدار
82
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D648
خواص
فرسودگی حرارتی تسریع شده (150 درجه سانتیگراد)
مقدار
360
واحد
hours
روش سنجش
ASTM D3012