Jampilen RP120L

اطلاعات محصول و مشخصات فنی
توضیحات
″Jampilen RP-120L″ یک ترپلیمر پلی پروپیلن با دمای دوخت پذیری پایین است. این گرید برای کواکستروژن فیلم های پلی پروپیلن آرایش یافته در دو جهت (BOPP) طراحی شده است و دارای فرمولاسیون پایدارکننده استاندارد است اما فاقد کلسیم استئارات می باشد.
″Jampilen RP-120L″ شفافیت و جلی عالی و قابلیت دوخت حرارتی فوق العاده ای دارد .فیلم های تهیه شده از ″Jampilen RP-120L″ چسبندگی گرمایی خوبی دارند و دمای شروع دوخت حرارتی آنها پایین است ) °C120 115 .)
″Jampilen RP-120L″ برای تولید فیلم های شرینک از BOPP کواکسترود برای بسته بندی پنیر، محصولات قنادی و گوشتی مناسب می باشد.
این گرید در کاربردهای در تماس با مواد غذایی مناسب می باشد.

روش (های) فرآیندی
اکستروژن
خصوصیات ویژه
دوخت پذیری حرارتی خوب, مقاومت بالا در برابر اکسیژن، رطوبت، چربی ها و روغن ها, ترپلیمر, شفافیت و جلای عالی
کاربردها
لایه دوخت پذیر فیلم های آرایش یافته و آرایش نیافته، بسته بندی مواد غذایی، مواد آرایشی، پوشاک و سیگار، فیلم شرینک از BOPP کواکسترود شده برای بسته بندی پنیر، محصولات قنادی و گوشتی، انواع فیلم با قابلیت تنفس، فیلم جهت لایه گذاری و فیلم جهت لوازم التحریر
نوع پلیمر
ترپلیمر
نام گرید
RP120L
بسته بندی
بسته های 6.0 کیلوگرمی
خواص
سرعت جریان مذاب ( 230 درجه سانتیگراد، 2.16 کیلوگرم )
مقدار
6
واحد
gr/10min
روش سنجش
ASTM D1238
خواص
دمای ذوب
مقدار
136
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D3417
خواص
چگالی
مقدار
0.9
واحد
g/cm³
روش سنجش
ASTM D1505
خواص
مدول خمشی
مقدار
650
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D790
خواص
مقاومت کششی در نقطه تسلیم
مقدار
22
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D638
خواص
تغییر طول کششی در نقطه تسلیم
مقدار
12
واحد
%
روش سنجش
ASTM D638
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (23 درجه سانتیگراد)
مقدار
80
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256
خواص
دمای نرمی وایکت (10N)
مقدار
118
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D1525
خواص
HDT (0.46 MPa)
مقدار
65
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D648
خواص
فرسودگی حرارتی تسریع شده (150 درجه سانتیگراد)
مقدار
500
واحد
hours
روش سنجش
ASTM D3012
خواص
کدورت (20 μm)
مقدار
1
واحد
%
روش سنجش
ASTM D1003
خواص
جلا
مقدار
85
واحد
----
روش سنجش
ASTM D2543