Jampilen HP564S

اطلاعات محصول و مشخصات فنی
توضیحات

″Jampilen HP564S″ یک هموپلیمر پلی پروپیلن با جریان پذیری بالا و توزیع جرم مولکولی باریک است که برای تولید پرسرعت رشتههای پیوسته ظریف برای پارچههای نبافته با موازنه ای عالی از خواص مکانیکی و نرمی به کار میرود. این گرید حاوی بسته افزودنی با مقاومت عالی در مقابل تغییر رنگ است و از مشخصه های آن می توان به سرعت بالا و پایدار فرآیند و وزن پارچه کم اشاره کرد. کاربردهای عمده این گرید شامل پوشک بچه، دستمالهای بهداشتی و پزشکی، پارچههای محافظ پزشکی، صنعتی و کشاورزی، پشتی و آستری برای صنایع فرش و مبلمان میباشد. این گرید قابل استفاده در تولید رشته های آرایش یافته جزئی (POY) و رشته های پیوسته توده ای (BCF) نیز می باشد.

″Jampilen HP564S″ برای کاربردهای در تماس با مواد غذایی مناسب میباشد.

روش (های) فرآیندی
صنعت نساجی
خصوصیات ویژه
توزیع جرم مولکولی باریک, فرآیند پذیری آسان, مقاوم در مقابل تغییر رنگ, هموپلیمر, سیالیت بالا
کاربردها
پارچه های نبافته برای پوشک بچه، دستمال های بهداشتی و پزشکی، پارچه های محافظ برای کاربردهای پزشکی، صنعتی و کشاورزی، پشتی و آستری برای صنایع فرش و مبلمان، رشته فیلم آرایش یافته (POY) و رشته های پیوسته توده ای (BCF)، دستمال و تنظیف
نوع پلیمر
هموپلیمر
نام گرید
HP564S
بسته بندی
بسته های 42 کیلوگرمی
خواص
سرعت جریان مذاب ( 230 درجه سانتیگراد، 2.16 کیلوگرم )
مقدار
42
واحد
gr/10min
روش سنجش
ASTM D1238
خواص
چگالی
مقدار
0.9
واحد
g/cm³
روش سنجش
ASTM D1505
خواص
مدول خمشی
مقدار
1400
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D790
خواص
مقاومت کششی در نقطه تسلیم
مقدار
32
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D638
خواص
تغییر طول کششی در نقطه تسلیم
مقدار
8
واحد
%
روش سنجش
ASTM D638
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (23 درجه سانتیگراد)
مقدار
30
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D790
خواص
دمای نرمی وایکت (10N)
مقدار
152
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D1525
خواص
HDT (0.46 MPa)
مقدار
84
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D648
خواص
فرسودگی حرارتی تسریع شده (150 درجه سانتیگراد)
مقدار
360
واحد
hours
روش سنجش
ASTM D790