Jampilen HP552R

اطلاعات محصول و مشخصات فنی
توضیحات

″Jampilen H552R″ یک هموپلیمر با سیالیت بالا برای تولید BCF ،CF و الیاف خرد نازک با سرعت های ریسندگی متوسط تا بالا و خصوصیات ثبات رنگ  (antigasfading) عالی می باشد.

این گرید برای پارچههای نبافته برای پوشک بچه، کاربردهای بهداشتی - پزشکی و تنظیف ها مناسب است. کاربرد ویژه دیگر این دیگر، رشته های پیوسته با استحکام بالا برای بند کوله پشتی ها، کیف های ورزشی، ساک های بزرگ و کمربندهای ایمنی می باشد. رشته های پیوسته با استحکام متوسط برای مبلمان و لباس های ورزشی استفاده می شود. این گرید همچنین برای تولید رشته های پیوسته توده ای (BCF) برای فرشها مناسب است.

 ″Jampilen H552R″ برای کاربردهای در تماس با مواد غذایی مناسب میباشد.

روش (های) فرآیندی
صنعت نساجی
خصوصیات ویژه
سیالیت بالا, فرآیند پذیری آسان, مقاوم در مقابل تغییر رنگ, هموپلیمر
کاربردها
بند کوله پشتی ها، کیف های ورزشی، ساک های بزرگ و کمربندهای ایمنی، رشته های پیوسته برای مبلمان، لباس های ورزشی، رشته های پیوسته توده ای برای فرش ها، الیاف خرد برای نبافته ها، قطعات تزریقی، لوازم منزل، دستمال و تنظیف
نوع پلیمر
هموپلیمر
نام گرید
HP552R
بسته بندی
بسته های 25 کیلوگرمی
خواص
سرعت جریان مذاب ( 230 درجه سانتیگراد، 2.16 کیلوگرم )
مقدار
25
واحد
gr/10min
روش سنجش
ASTM D1238
خواص
چگالی
مقدار
0.9
واحد
g/cm³
روش سنجش
ASTM D1505
خواص
مدول خمشی
مقدار
1400
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D790
خواص
مقاومت کششی در نقطه تسلیم
مقدار
32
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D638
خواص
تغییر طول کششی در نقطه تسلیم
مقدار
8
واحد
%
روش سنجش
ASTM D638
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (23 درجه سانتیگراد)
مقدار
20
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256
خواص
دمای نرمی وایکت (10N)
مقدار
152
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D1525
خواص
HDT (0.46 MPa)
مقدار
84
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D648
خواص
فرسودگی حرارتی تسریع شده (150 درجه سانتیگراد)
مقدار
150
واحد
hours
روش سنجش
ASTM D3012