Jampilen HP550J

اطلاعات محصول و مشخصات فنی
توضیحات
″Jampilen HP550J″ یک هموپلیمر پلی پروپیلن بسیار مناسب جهت اکستروژن ورق برایشکل دهی حرارتی، رشته فیلم و تک رشته ها می باشد که فرآیندپذیری مناسب به همراه خصوصیات مکانیکی خوب دارد. این گرید برای تولید فیلم هایی که قابلیت کشیده شدن به صورت نوار برای کاربردهای بافندگی را دارند، طراحی شده است. رشته فیلم های تهیه شده از ″Jampilen HP550J″ با denier کمتر از 0211 برای تولید پشت فرش، ساک ها، پارچه های صنعتی، نمدها و چمن مصنوعی و با denier - در محدوده 6111 24111 برای طناب ها، ریسمان ها و تسمه های بسته بندی مناسب است.
این گرید برای کاربردهای در تماس با مواد غذایی مناسب میباشد.

روش (های) فرآیندی
اکستروژن
خصوصیات ویژه
هموپلیمر, خواص مکانیکی خوب, فرآیندپذیری مناسب
کاربردها
مسواک، جارو و برس، ورق های محکم برای شکل دهی حرارتی با کیفیت عالی مانند بسته بندی محصولات لبنی، ظروف میوه، بیسکویت و شکلات، پشت فرش ها، ساک ها، پارچه های صنعتی، نمدها، ریسمان ها، طناب ها و تسمه های بسته بندی، توری مشبک برای کاربردهای مختلف، چمن مصنوعی
نوع پلیمر
هموپلیمر
نام گرید
HP550J
بسته بندی
بسته های 3.2 کیلوگرمی
خواص
ازدیاد طول در نقطه تسلیم
مقدار
9
واحد
%
روش سنجش
ASTM D638
خواص
سرعت جریان مذاب ( 230 درجه سانتیگراد، 2.16 کیلوگرم )
مقدار
3.2
واحد
gr/10min
روش سنجش
ASTM D1238
خواص
چگالی
مقدار
0.9
واحد
g/cm³
روش سنجش
ASTM D1505
خواص
مدول خمشی
مقدار
1400
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D790
خواص
مقاومت کششی در نقطه تسلیم
مقدار
32
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D638
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (23 درجه سانتیگراد)
مقدار
50
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256
خواص
دمای نرمی وایکت (10N)
مقدار
152
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D1525
خواص
HDT (0.46 MPa)
مقدار
84
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D648
خواص
فرسودگی حرارتی تسریع شده (150 درجه سانتیگراد)
مقدار
360
واحد
hours
روش سنجش
ASTM D3012