Jampilen HP525J

اطلاعات محصول و مشخصات فنی
توضیحات
″Jampilen HP525J″ ییک هموپلیمر با توزیع جرم مولکولی دو قله ای، سیالیت متوسط و شفافیت خوب است که برای تولید فیلم های BOPP و فیلم های تک یا چند لایه با قابلیت پوشش دهی با فلز مناسب است. این گرید حاوی فرمولاسیون پایدارکننده تقویت شده است اما فاقد افزودنی های آنتی بلاک، لغزشی و کلسیم استئارات می باشد.

″Jampilen HP525J″ فیلمی با خواص نوری خوب، فرآیندپذیری آسان و پروفیل ضخامت عالی به دست می دهد که برای کاربردهای معمول فیلم های BOPP و همچنین شکل دهی حرارتی در حالت جامد مناسب می باشد.

این گرید برای کاربردهای در تماس با مواد غذایی مناسب می باشد.

روش (های) فرآیندی
قالب گیری تزریقی
خصوصیات ویژه
سیالیت متوسط, شفافیت و جلای عالی, هموپلیمر, فرآیندپذیری مناسب
کاربردها
فیلم های با کیفیت مناسب برای بسته بندی موادغذایی، لایه گذاری با سایر فیلم ها، فیلم با قابلیت پوشش دهی با فلز، بسته بندی اقلام پزشکی، ظروف بسته بندی موادغذایی با شکل دهی حرارتی
نوع پلیمر
هموپلیمر
نام گرید
HP525J
بسته بندی
بسته های 3.0 کیلوگرمی
خواص
HDT (0.46 MPa)
مقدار
84
واحد
%
روش سنجش
ASTM D648
خواص
کدورت (20 μm)
مقدار
0.5
واحد
%
روش سنجش
ASTM D1003
خواص
دمای نرمی وایکت (10N)
مقدار
152
واحد
°C
روش سنجش
ASTM D1525
خواص
فرسودگی حرارتی تسریع شده (150 درجه سانتیگراد)
مقدار
500
واحد
hours
روش سنجش
ASTM D3012
خواص
سرعت جریان مذاب ( 230 درجه سانتیگراد، 2.16 کیلوگرم )
مقدار
3
واحد
gr/10min
روش سنجش
ASTM D1238
خواص
چگالی
مقدار
0.9
واحد
g/cm³
روش سنجش
ASTM D1505
خواص
مدول خمشی
مقدار
1400
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D790
خواص
مقاومت کششی در نقطه تسلیم
مقدار
32
واحد
MPa
روش سنجش
ASTM D638
خواص
تغییر طول کششی در نقطه تسلیم
مقدار
9
واحد
%
روش سنجش
ASTM D638
خواص
مقاومت ضربه ایزود قطعه ناچ دار (23 درجه سانتیگراد)
مقدار
50
واحد
J/m
روش سنجش
ASTM D256