بهداشت

منابع انسانی به عنوان ارزشمند ترین رکن در هر سازمان محسوب می شوند . رشد ، موفقیت و توسعه هر سازمان در کنار دیگر عوامل (  امکانات ، تجهیزات و .... ) رابطه مستقیمی به منابع انسانی آن سازمان دارد . در همین راستا واحد بهداشت شرکت به منظور پیشگیری از آسیب ، بیماریهای شغلی و حفاظت کارکنان در مقابل فشارهای جسمی ، روحی و روانی محیط کار اقدام به انجام سالانه معاینات طب صنعتی ( بدو استخدام و ادواری ) و همچنین شناسائی ، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور ( فیزیکی ، شیمییایی و ارگونومیکی ) می پردازد  چرا که نیروی کار سالم و باانگیزه عامل کلیدی در پیشرفت و توسعه هر سازمان خواهد بود و کارکنانی که از سلامتی بالاتری برخوردار باشند مثمر ثمر ترند و در افزایش تولید و بهره وری نقش موثرتری را دارا می باشند .

اهم فعالیت های واحد بهداشت :

 1. پیگیری انجام معاینات طب صنعتی پرسنل شرکتی و پیمانکار مطابق با آیین نامه انجام معاینات سلامت شغلی در صنایع پتروشیمی .
 2. انجام عملیات سم پاشی و طعمه گذاری در نقاط مختلف کارخانه و دیگر نقاط دامنه شرکت مطابق با آیین نامه مبارزه با حشرات و جوندگان موذی در صنعت پتروشیمی توسط شرکت های مورد تایید وزارت بهداشت .
 3. پایش کیفیت فیزیکی و شیمییایی آب مصرفی در دامنه شرکت مطابق با آیین نامه کیفیت آب آشامیدنی در صنایع پتروشیمی .
 4. انجام پایش و اندازه گیری عوامل فیزیکی و شیمییایی و ارگونومی محیط کار توسط شرکت های معتبر اندازه گیری و مورد تایید وزارت بهداشت مطابق با آیین نامه انجام معاینات پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار در صنایع پتروشیمی
 5. انجام بازدید بهداشتی مطابق با چک لیست های شرکت می صنایع پتروشیمی
 6. برگزاری و شرکت در جلسه کمیته حفاظت فنی مطابق با آیین نامه تشکیل کمیته سلامت در صنایع پتروشیمی
 7. بازدید بهداشتی از رستوران ها و مراکز طبخ و توزیع مواد غذایی پیمانکاران مطابق با آیین نامه بهداشت اماکن ، تهیه ، طبخ و توزیع مواد غذایی .
 8. نظارت بر رعایت موارد بهداشتی پیمانکاران مطابق با الزامات بهداشتی پیمانکاران در صنایع پتروشیمی .
 9. همکاری منطقه ای و ملی در خصوص اجرای برنامه های مرتبط با بهبود وضعیت بهداشت شغلی
 10. صدور اقدام اصلاحی جهت ارزیابی انطباق عوامل زیان آور فیزیکی و شیمییایی و ارگونومی محیط کار و پیگیری مربوطه
 11. برگزاری کلاس های مختلف آموزشی ، بهداشتی برای پرسنل شرکتی و پیمانکار جهت ارتقای سطح بهداشتی کلیه پرسنل.